معنی کلمه روح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
روح . (اِخ ) ابن حبیب ثعلبی . از صحابه است . وی از ابوبکر صدیق روایت کرد و در «جابیه » حضور داشت . (از تاج العروس ).