معنی کلمه سماروخ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سماروخ . [ س َ ] (اِ) رجوع به سماروغ شود.