معنی کلمه خطاب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خطاب . [ خ ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان گرم خان بخش حومه ٔ شهرستان بجنورد. واقع در 25هزارگزی شمال خاوری بجنورد. دارای 442 تن سکنه است . آب آن از چشمه و محصول آن غلات ، بنشن و شغل اهالی زراعت و مالداری و راه آن مالرو است . مزرعه ٔ زاوه ٔ خطاب پایین جزء این ده است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).