معنی کلمه شارل دوبلوا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شارل دوبلوا. [ دُ ل ُ ] (اِخ ) برادرزاده ٔ فیلیپ دووالوا است . وی بسال 1319م . تولد و بسال 1364 م . وفات یافت . ژان دوپانتیور را به همسری گرفت و در نبرد اوری کشته شد. وی بسال 1904 م . در زمره ٔ آمرزیدگان و قدیسان درآمد.