معنی کلمه خطاء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خطاء. [ خ َ ] (ع ص ، اِ) ناراست . نقیض صواب .

گناه بی قصد. (منتهی الارب ).