معنی کلمه قلعه ملاحسینعلی. در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلعه ملاحسینعلی . [ ق َ ع َ م ُل ْ لا ح ُ س َ ع َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان فرمشکان سروستان شهرستان شیراز، واقع در 128 هزارگزی جنوب باختری سروستان و 9 هزارگزی شوسه ٔ شیراز به خفر. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معتدل مالاریایی است . سکنه ٔآن 76 تن است . آب آن از چشمه و محصول آن غلات ، برنج ،میوه جات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و باغبانی است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).