معنی کلمه ثلاثان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثلاثان . [ ث ُ ] (اِخ ) آبی است از بنی اسد در جانب حبشه . (مراصد الاطلاع ).

نام موضعی است .