معنی کلمه یحیی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یحیی . [ ی َح ْ یا ] (اِخ ) ابن حسن بن علی بن شیرزاد خاقانی ، معروف به ابن شیرزاد، نویسنده و دبیر و ادیب و شاعر و کاتب سلطان طغرل سلجوقی بود و دیوان شعر دارد و به سال 616 هَ . ق . درگذشته است . (از اعلام زرکلی ).