معنی کلمه یحیی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یحیی . [ ی َح ْ یا ] (اِخ ) ابن حسن بن حسین بن محمدبن بطریق اسدی حلی ، مکنی به ابوالحسین و معروف به ابن البطریق ، از محققان و دانشمندان و فقهای شیعه و از مردم حله ٔ عراق بود. تولد و مرگ او به سالهای 524 و 600 هَ . ق . بود. (از اعلام زرکلی ). و رجوع به ماده ٔ ابن بطریق (ابوالحسن ...) شود.