معنی کلمه قلعه گلاب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلعه گلاب . [ ق َ ع َ گ ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان زیدون بخش حومه ٔ شهرستان بهبهان ، واقع در 54هزارگزی جنوب خاوری بهبهان . موقع جغرافیایی آن دشت و هوای آن گرمسیری مالاریائی است . سکنه ٔآن 433 تن است . آب آن از رودخانه و چشمه و محصول آن غلات ، پشم ، لبنیات و شغل اهالی زراعت و حشم داری است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).