معنی کلمه ژولیانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژولیانی . (ص نسبی ، اِ) نام تقویم ژولین که ژول سزار در سال 46 ق .م . آن را بر روی حساب سزیژن بنا نهاد. سال ژولیانی 365 روز داشت (بجای 365 روز و یک ربع) و هر چهار سال یک بار سال را 366 روز حساب می کردند یعنی یک روز بعنوان کبیسه بدان می افزودند. این ترتیب تا اصلاح گریگوری که در سال 1582 م . انجام گرفت برجای بود.