معنی کلمه کلبد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کلبد. [ ک ُ ب َ ] (اِ) حجره و خلوت خانه . (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس ).