معنی کلمه قلعه گبری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلعه گبری . [ ق َ ع َ گ َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان قلعه ٔ حمام بخش جنت آباد شهرستان مشهد، واقع در 36هزارگزی شمال باختری صالح آباد و 10هزارگزی شمال شوسه ٔ مشهد به صالح آباد و کوهستانی و معتدل است . سکنه ٔ آن 447 تن است . آب آن از چشمه و محصول آن غلات ، پنبه ، و شغل اهالی زراعت و مالداری است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).