معنی کلمه دکا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دکا. [ دَک ْ کا ](اِخ ) داکا. شهری به پاکستان شرقی (بنگال شرقی ) و کرسی آن . (از فرهنگ فارسی معین ). رجوع به داکا شود.