معنی کلمه دکا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دکا. [ دِ ] (یونانی ، پیشوند) پیشوند یونانی به معنی ده (10) که در مقیاسات سلسله ٔ متری به معنی ده برابر است ، مانند دکامتر= ده متر، دکالیتر= ده لیتر. (از دائرةالمعارف فارسی ). - دکاگرم ؛ ده گرم . - دکالیتر ؛ ده لیتر. - دکامتر ؛ ده متر.