معنی کلمه قلعه کهنه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلعه کهنه . [ ق َ ع َ ک ُ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان جم بخش کنگان شهرستان بوشهر، واقع در 56هزارگزی خاور کنگان و یکهزارگزی شمال راه مالرو کنگان به جم . موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن گرمسیری مالاریائی است . سکنه ٔ آن 100 تن است . آب آن از چاه و محصول آن غلات ، خرما و شغل اهالی زراعت است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).