معنی کلمه جمل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جمل . [ ج َ م َ ] (اِخ ) ابراهیم بن زین الدین نخجوانی دمشقی . از دانشمندان قرن یازدهم هجری است . وی در فقه و طب و علوم دیگر مهارت داشته و ریاست جمهور اطباء و نیابت محکمه ٔ دمشق به وی رسیده است . میان او و قاضی محمدبن حسین بن عین الملک مشهور به قاق منافسات و معارضاتی بوده است . وی بسال 1058 هَ . ق . در دمشق درگذشت و در گورستان فرادیس بخاک سپرده شد. (اعیان الشعیه ج 5 ص 701 ونامه ٔ دانشوران ج 3 ص 125 و ریحانة الادب ج 1 ص 280).