معنی کلمه ثلاث در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثلاث . [ ث ُ ] (ع ص ) ثالث .

سه سه .

سه گان . (مجمل ). مَثلث .