معنی کلمه قلعه کرم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلعه کرم . [ ق َ ع ِ ک َ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان والانجرد شهرستان بروجرد، واقع در 2هزارگزی جنوب بروجرد و 2 هزارگزی جنوب شوسه . موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است . سکنه ٔ آن 217 تن است . آب آن از رودخانه و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).