معنی کلمه حسین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حسین . [ ح ُ س َ ] (اِخ ) ابن محمد لاری . رجوع به حسین لاری شود.