معنی کلمه ابوالفیض در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوالفیض .[ اَ بُل ْ ف َ ] (اِخ ) ابن سبحان قلی . هشتمین از امرای جانی یا هشترخانی بخارا (از 1117 تا 1167 هَ . ق .). این امیر تنها بر ممالک آن سوی جیحون حکم میراند.