معنی کلمه جمعاظ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جمعاظ. [ ج ِ ] (ع ص ) درشت گول . (منتهی الارب ).