معنی کلمه جمعات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جمعات . [ ج ُ م ُ ] (ع اِ) ج ِ جمعه ، بمعنی آدینه . (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). رجوع به جمعه شود.