معنی کلمه جمعاء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جمعاء. [ ج َ ] (ع ص ، اِ) مؤنث اجمع. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). رجوع به اجمع شود.

ناقه ٔ کهن سال .

ستوری که هیچ نقصان در تن او نباشد. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).