معنی کلمه قلعه قباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلعه قباد. [ ق َ ع َ ق ُ ](اِخ ) دهی است از دهستان بالا شهرستان نهاوند، واقع در 12 هزارگزی جنوب خاوری نهاوند و یک هزارگزی باخترراه شوسه ٔ نهاوند به ملایر و بروجرد. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن سردسیری است . سکنه ٔ آن 795 تن است . آب آن از رودخانه ٔ گاماسیاب و محصول آن غلات ، توتون ، انگور و لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله داری است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).