معنی کلمه یاتش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یاتش . [ ت ِ ] (اِ) قراول و پاسبانی که بر در ملوک بنوبت باشند. (ناظم الاطباء). نوبتی .