معنی کلمه جمزیور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جمزیور. [ ج َ وَ ] (اِ) اسبی را گویندکه روی و شکم و هر دو پای او سفید باشد. (برهان ).