معنی کلمه نعمان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نعمان . [ ن ُ] (اِخ ) ابن منذر الغسانی ، مکنی به ابوالوزیر، از متکلمان قدری مذهب دمشق و از ثقات محدثین است . به سال 132 هَ . ق . درگذشت . (از الاعلام زرکلی ج 9 ص 11). رجوع به طبقات ابن سعد، قسم ثانی از ج 7 ص 167 و میزان الاعتدال ج 3 ص 237 و تهذیب التهذیب ج 10 ص 457 شود.