معنی کلمه سلوطین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سلوطین . [ س ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان چولائی خانه بخش حومه ٔ شهرستان مشهد. دارای 433 تن سکنه . آب آن از قنات . محصول آنجا غلات ، بنشن و شغل اهالی زراعت است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).