معنی کلمه قلعه شمسا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلعه شمسا. [ ق َ ع َ ش َ] (اِخ ) دهی است از دهستان قلعه حاتم شهرستان بروجرد، واقع در 3هزارگزی شمال خاوری بروجرد و یکهزارگزی شمال شوسه ٔ بروجرد. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است . آب آن از قنات و محصول آن غلات ، باقلا، چغندر و شغل اهالی زراعت است . راه اتومبیل رو دارد و دارای دبستان است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).