معنی کلمه سلهم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سلهم . [ س َ هََ ] (ع ص ) لاغر.

دراز.

ناتوان از بیماری . (آنندراج ) (منتهی الارب ).