معنی کلمه ژولی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژولی . (اِخ ) نام دختر اگوست قیصر رُم ، متولد بسال 39 ق .م . و متوفی بسال 14 م . وی شهره به زیبائی و هوسرانی است و متوالیاً به زوجیت مارسلوس و آگریپا و تیبر درآمده است .