معنی کلمه ژولی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژولی . (اِخ ) ژولیا. نام دختر ژول سزار و زن پمپه ، متوفی بسال 54 ق .م . رجوع به ژولیا شود.