معنی کلمه شنگرک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شنگرک . [ ش َ رَ ] (ص ) شوخ و ظریف .

(اِ) دزد و راهزن . (برهان ). رجوع به شنگ شود.

خرطوم فیل . (برهان ). رجوع به شنگ شود.