معنی کلمه جمایز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جمایز. [ ج َ ی ِ ] (ع اِ) ج ِ جَمّازة. (مهذب الاسماء). رجوع به جمّازة شود.