معنی کلمه جماوان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جماوان . [ ج ُم ْ ما ] (اِخ ) دو کوه است نزدیک مدینه . (منتهی الارب ).