معنی کلمه قلعه سوخته در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلعه سوخته . [ق َ ع َ ت ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان رودحله بخش گناوه ٔ شهرستان بوشهر، واقع در 53هزارگزی جنوب خاور گناوه ، جنوب رود حله . موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن گرمسیری مالاریایی است . سکنه ٔ آن 458 تن ، آب آن از چاه و رود حله و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).