معنی کلمه سلمی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سلمی . [ س َ ما / می ] (ع اِ) گیاهی است . (منتهی الارب ).