معنی کلمه ژوله در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژوله . [ ل َ / ل ِ ] (اِ) نام مرغی است که آن را چکاوک خوانند و به عربی قبره گویند. (برهان ). چکاوک . قبره . ابوالملیح .