معنی کلمه لاقس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لاقس . [ ق ِ ] (ع ص ، اِ) عیب کننده .

گر. (منتهی الارب ). جرب .