معنی کلمه جابانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جابانی . [ ] (اِخ ) نام محلی است که در آنجا شاه اسماعیل با فرخ یسار جنگ کرده است . (تاریخ ادبیات ایران ادوارد برون ص 65).