معنی کلمه دقائق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دقائق . [ دَ ءِ ] (ع اِ) ج ِ دَقیقة. (اقرب الموارد)(منتهی الارب ). دقایق . رجوع به دقایق و دقیقة شود.