معنی کلمه قلعه سفید در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلعه سفید. [ ق َ ع َ س َ / س ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان خرم رود شهرستان تویسرکان ، واقع در 32هزارگزی شمال باختری تویسرکان و 10هزارگزی خاور شوسه ٔ کرمانشاه به مهران . این ده فعلاً خالی از سکنه است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).