معنی کلمه سلمان آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سلمان آباد. [ س َ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان غار بخش ری شهرستان تهران . دارای 143 تن سکنه است . آب آن از قنات . محصول آنجا غلات ، صیفی و چغندرقند می باشد و شغل اهالی زراعت است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 1).