معنی کلمه نعل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نعل . [ ن َ ع َ ] (ع مص ) نعل پوشیدن . (از منتهی الارب ). نعلین در پای کردن . (از تاج المصادر بیهقی ).