معنی کلمه خضمان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خضمان . [ خ َض ْ ض ُ / خ ِض ْ ض ِم ْ ما ] (ع اِ) گریبان . (منتهی الارب ).

خشتک پیراهن . (منتهی الارب ) (از تاج العروس ). - خضمان القمیص ؛ گریبان . (از اقرب الموارد).