معنی کلمه محرف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
محرف . [ م َ رِ ] (ع اِ) جای بازگشتن . یقال ما لی عنه محرف ؛ ای مصرف .

جای کسب کردن . (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).