معنی کلمه حسین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حسین . [ ح ُ س َ ] (اِخ ) ابن روح نوبختی . رجوع به حسین نوبختی شود.