معنی کلمه لاق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لاق . (از ع ، ص ) مخفف لایق . رجوع به لایق شود: لاق گیس تو یا او یا من و غیره ، لایق گیسوی تو یا او یا من .