معنی کلمه جالوس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جالوس . (اِخ ) جغرافی دانان عرب جزیره ای به این نام در بحر محیط یاد کرده و گفته اند اهالی آن سیاه پوست و لخت و برهنه هستند واز گوشت یکدیگر میخورند و نیز گفته اند این جزیره درجنوب جزیره ٔ رامی قرار گرفته و چون گمان میرود که جزیره رامی همان برنئو باشد بنابراین جالوس نیز محتملاهمان جزیره جاوه یا سلب است . (قاموس الاعلام ترکی ).